Harm.us - Death, Black, Doom and Gothic Metal WebZine
Main Bandlist Writings Forum Services About us
Death, Black, Doom and Gothic Metal band infoA - Z
ZERIVANA

Ambient/folk/experimental band from Poland

Country: Poland
 1. Kontakt z Duchami Przodków
 2. Milczce Oblicza Jesiennych Bóstw
 3. Kurhany we Mgle
 4. Pierwsze Tchnienie Zmierzchu
 5. Pod BBkitnymi Niebiosami Aryi Dumnie Aopocz SBowiaDskie Sztandary
 6. Znak Swaro|yca
 7. Wspomnienie Koliby
 8. Na Wieki W Szum Puszczy Bezkresnej Si Zmieni
 9. Velesvarun
 10. Zamienie (Gdy {mij Po|era Tarcz SBoDca)
 11. Taniec Z PoBudnic
 12. Silesia ( W Krainie Rogatego Boga)
 • Zerivan - all keys & programming
ZERIVANA - VELESVARUN | Harm.us - Death, Black, Doom and Gothic Metal WebZine, bandlist, cd reviews, interviews, mp3 and forum
Main | Bandlist | Reviews | Interviews | Articles | Forum | Samples | About