Harm.us - Death, Black, Doom and Gothic Metal WebZine
Main Bandlist Writings Forum Services About us
Death, Black, Doom and Gothic Metal band infoA - Z
VINTERSORG

Swedish folk metal, with a bit of a black metal influence early, which has almost disappeared now.

Country: Sweden
 1. Norrland
 2. Stilla
 3. Norrskensdrommar
 4. Hednaorden
 5. Tussmorkret
 • Vintersorg
EP
 1. Rundans
 2. For Kung och Fosterland
 3. Vildmarkens Fortrollande Stammor
 4. Till Fjalls
 5. Urberget, Aldst av Troner
 6. Hednad i Ulvermanens Tecken
 7. Jokeln
 8. Isjungfrun
 9. Asatider
 10. Fangad Utav Nordens Sjal
 • Vintersorg
 1. När Alver Sina Runor Sjungit
 2. Svältvinter
 3. Under Norrskenets Fallande Ljusspel
 4. Månskensmän
 5. Ödemarkens Son
 6. Trollbunden
 7. Offerbäcken
 8. I Den Trolska Dalens Hjärta
 9. På Landet
 • Vintersorg
 1. Astral and Arcane
 2. Algol
 3. A Dialogue With The Stars
 4. Cosmic Genesis
 5. Om Regnbågen Materialiserades
 6. Ars Memorativa
 7. Rainbow Demon
 8. Naturens Galleri
 9. The Enigmatic Spirit
 • Vintersorg
 • Mattias Marklund
VINTERSORG - COSMIC GENESIS | Harm.us - Death, Black, Doom and Gothic Metal WebZine, bandlist, cd reviews, interviews, mp3 and forum
 1. Quotation
 2. Vem Styr Symmetrin
 3. A Metaphysical Drama
 4. Universums Dunkla Alfabet
 5. E.S.P. Mirage
 6. Spegelsfaren
 7. The Explorer
 8. A Star-Guarded Coronation
 9. Trance Locator
 • Vintersorg - All vocals, rhythm/lead guitars
 • Mattias Marklund - Lead/Rhythm guitars
Recording Session Musicians:
Steve DiGiorgio - Bass
Asgeir Mickelson - Drums
 1. Prologue Dialogue- the reason
 2. The Essence
 3. The Thesis's Seasons
 4. Matrix Odyssey
 5. Star Puzzled
 6. A Sphere in a Sphere? (to infinity)
 7. A Microscopical Macrocosm
 8. Blindsight Complexity
 9. Dark Matter Mystery (blackbody spectrum)
 10. Curtains
 11. Artifacts of Chaos
 12. Epilogue Metalogue-Sharpen your mind tools
Length: 53:50
 1. Döpt I En Jökelsjö 3
 2. Perfektionisten
 3. Spirar Och Gror
 4. Kosmosaik
 5. Idétemplet
 6. Naturens Mystär
 7. Att Bygga En Ruin
 8. Stralar
 9. Fran Materia Till Ande
 10. Vad Aftonvindens Anding Viskar
VINTERSORG - SOLENS RÖTTER | Harm.us - Death, Black, Doom and Gothic Metal WebZine, bandlist, cd reviews, interviews, mp3 and forum
Main | Bandlist | Reviews | Interviews | Articles | Forum | Samples | About